7500میلیارد ریال امسال در بخش مسکن مددجویان کمیته امداد کشور هزینه می شودبه گزارش ایرنا، ابراهیم بازیان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: این خدمات در بخش های خرید، تعمیر، بهسازی و مقاوم سازی مسکن با مشارکت مددجویان و کمک های کمیته امداد برای جامعه هدف به اجرا در می آید.
وی اضافه کرد: تامین مسکن برای مددجویان زیرپوشش کمیته امداد همواره از رویکردهای مهم توانمند سازی جامعه هدف به شمار می رود.
بازیان بیان کرد: در زمان حاضر از مجموع یک میلیون و 500 هزار خانوار زیرپوشش کمیته امداد 10 درصد معادل 150 هزار خانوار مسکن ندارندو 300 هزار خانوار دارای مسکن خودمالکی نامناسب و نیازمند تعمیر و بازسازی هستند که تلاش می شود در برنامه ای سه ساله مسکن این افراد به مرحله مناسبی برسد.
وی بیان کرد: بهبود وضعیت مسکن محرومان در مناطق محروم روستایی و شهرهای کوچک از سیاست های کمیته امداد است که برای تحقق این هدف، تفاهم نامه هایی با ارگانها، نهادها و خیران در سطح کشور به امضا رسیده است.
وی یادآور شد: در قالب این تفاهم نامه ها 20 هزار واحد مسکن مددجویی روستایی و خودمالکی در هفت استان کشور تعمیر، بهسازی، بازسازی و احداث می شود.
وی بیان کرد: در مرحله نخست تفاهم نامه با سپاه پاسداران پنج هزار و 500 واحد مسکونی باید احداث شود که تا آذر امسال چهار هزار واحد آن به بهره برداری می رسد.
بازیان افزود: تلاش می شود در کمترین زمان ممکن مشکل مسکن مددجویان کمیته امداد به عنوان مهمترین زیرساخت در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور برطرف شود.
مدیرتامین مسکن کمیته امداد گفت: برای برطرف کردن مشکل مسکن مددجویان در سطح کشور به همت و اراده خیران، نهادها، دستگاههای اجرایی، مردم و مددجویان نیاز داریم تا در برنامه پنج ساله ششم کمیته امداد در این زمینه مشکلی نداشته باشیم.
6047/6043**
خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: خدانظرخواجهانتهای پیام /*


پاسخ دهید