خانه / اجتماعی / کاهش 18 درصدی بارندگی در خراسان رضوی

کاهش 18 درصدی بارندگی در خراسان رضویمحسن عراقی زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال زراعی گذشته 189 میلی متر باران در خراسان رضوی باریده است که نسبت به دوره آماری بلند مدت 10 درصد کاهش داشته است.
وی بیان کرد: میانگین بارندگی این استان طی دوره آماری بلند مدت 210 میلی متر است.
وی گفت: در این مدت بیشترین و کمترین بارندگی در شهرستان های نیشابور و بردسکن به ترتیب 276 و 118 میلی متر گزارش شده است.
عراقی زاده با اشاره به کاهش 9 درصدی بارندگی در مشهد طی سال زراعی گذشته نسبت به سال زراعی قبل از آن افزود: این در حالی است که میزان بارش ها در مشهد طی دوره دراز مدت 2 درصد نسبت به گذشته افزایش یافته است.
وی میانگین بارندگی شهر مشهد در دوره آماری دراز مدت را 258 میلی متر عنوان کرد.
وی اظهار کرد: در این مدت میانگین بارندگی به جز در پنج شهرستان تایباد، خواف، گلمکان، مشهد و نیشابور در دیگر شهرستانهای استان نسبت به دوره آماری بلند مدت کاهش داشته است.
مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: بیشترین کاهش بارندگی در استان طی این مدت مربوط به درگز با 39 درصد کاهش بوده و پس از آن تربت حیدریه و کلات بیشترین کاهش بارندگی را داشته اند.
وی افزود: در این مدت بیشترین افزایش بارندگی مربوط به شهرستان خواف با 49 میلی متر و تایباد و کلات به ترتیب با 34 و 20 میلی متر بارندگی گزارش شده است.
میانگین سالانه بارندگی در استان خراسان رضوی حدود 210 میلی متر و در کشور حدود 250 میلی متر است.
3027 / 6053 خبرنگار: مریم انجیدنی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدمانتهای پیام /*


درباره gohari

پاسخ دهید