وقوع 65درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها طی شهریور امسالبه گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس راهور، سرهنگ نادر رحمانی افزود:٦٠درصد تصادفات برون شهری شهریور در محورهای اصلی ، ٢٥ درصد در محورهای فرعی و ١٤درصد آن در محورهای روستایی رخ داده است.
وی با اشاره به مقایسه این آمار در داخل شهرها گفت:در تصادفات درون شهری شهریور ماه امسال، ٤٦ درصد تصادفات در محورهای اصلی اتفاق افتاده است، این در حالی است که ١٩ درصد تصادفات درون شهری در بلوارها و ١٦ درصد دربزرگراه ها رخ داده است.
رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی اظهار کرد: در شهریور ماه سال گذشته، حدود ٧٠ درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها و مابقی از کیلومتر ٣٠ به بعد اتفاق افتاده اند.
سرهنگ رحمانی افزود: ٦٠درصد تصادفات برون شهری شهریور سال گذشته(٩٥) در محورهای اصلی و ٢٧درصد در محورهای فرعی و ١٣ درصد آن در محورهای روستایی رخ داده است.
وی با اشاره به مقایسه این آمار در داخل شهرها گفت: در تصادفات درون شهری شهریور ماه سال گذشته، ٤٩ درصد تصادفات در محورهای اصلی اتفاق افتاده، این در حالی است که ١٧ درصد تصادفات درون شهری در بلوارها و ١٣ درصد در بزرگراه ها رخ داده است.
اجتمام9105** 1776
تنظیم:معصومه نیکنام **انتشار: لیلا خطیب زادهانتهای پیام /*


پاسخ دهید