خانه / اجتماعی / مولاوردی: توسعه تاب آوری اجتماعی راه حلی برای کنترل آسیب های اجتماعی است

مولاوردی: توسعه تاب آوری اجتماعی راه حلی برای کنترل آسیب های اجتماعی استبه گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه درهمایش «توسعه در پرتو سلامت اجتماعی» افزود: همواره عوامل متعددی برای تهدید سلامت فردی و اجتماعی وجود دارد و در این شرایط، مدیریت و کنترل تهدیدها بسیار حائز اهمیت است و گاهی سخت و ناممکن می شود.
وی اظهارکرد: همانگونه که تهدیدها و آسیب های اجتماعی رشد می کند، سازمان های متولی و چه بسا خانواده و نهاد اجتماع باید نسبت به توسعه و تقویت تاب آوری توجه داشته باشند.
مولاوردی با تاکید بر نقش آموزش درمقوله تاب آوری اجتماعی، تصریح کرد: آموزش و پرورش، سازمان های مردم نهاد و مدنی و سازمان های دولتی باید راهبردی در زمینه تقویت تاب آوری اجتماعی داشته باشند و زمینه های آموزش در این باره گسترش یابد.
وی با بیان اینکه انسان، محور توسعه است، بیان داشت: آموزش حقوق شهروندی و آگاهی بخشی در این زمینه می تواند جریان سازی و ظرفیت سازی های لازم را ایجاد کند و در نهایت، شهروند مطالبه گر را به دنبال داشته باشد که در نتیجه این فرایند، دولت پاسخگو خواهیم داشت.
وی همچنین با اشاره به مواردی از توسعه در حقوق انسانی، افزود: حق برخورداری ازخدمات با کیفیت، حق برخورداری ازمحیط زیست سالم، حق برخورداری از سهم عادلانه از رشد اقتصادی از جمله مفاهیمی است که دقیقا با مفهوم سلامت اجتماعی مترادف است.
وی یکی از پیامدهای سلامت اجتماعی را ارتقای احساس امنیت در جامعه برشمرد وگفت: مهمترین برون داد توسعه پایدار نیز امنیت ذهنی و عینی است و در واقع در پرتو توسعه پایدار، این مهم، نصیب شهروندان می شود.
مولاوردی به شاخص های مهم توسعه انسانی اشاره کرد و افزود: زندگی طولانی و توام با سلامت، آموزش و زندگی متعارف و شایسته، توانمندسازی جنسیتی، شاخص های توسعه وابسته به جنس، همگی با تعیین کننده های اجتماعی سلامت هم پوشانی دارد.
وی درباره اهمیت توسعه اجتماعی نیز اظهارکرد: توسعه اجتماعی با مولفه هایی چون بهبود کیفیت زندگی، تحقق برابری و عدالت اجتماعی، نیل به یکپارچگی اجتماعی، پاسخگویی به ضرورت های حاصل در دگرگونی های مختلف، پذیرش تکثر اجتماعی با حفظ انسجام اجتماعی و ارتقای توانمندی های انسانی، تحقق نظام شایسته سالاری، مشارکت اجتماعی در قالب بسط انجمن ها و نهادهای مدنی ارتباط دارد و در جامعه ای که توسعه اجتماعی محقق شود، سلامت انسان و اجتماع تامین شده است.
همایش «توسعه در پرتو سلامت اجتماعی» عصر دوشنبه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور رئیس کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی، معاون اجتماعی دفتر منطقه ای یونسکو، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی و جمعی از استادان و صاحب نظران حوزه اجتماعی برگزار شد.
اجتمام**٣٢٢٩*1724*
خبرنگار: حنانه شفیعی* انتشار: حسین فتح الهیانتهای پیام /*


درباره gohari

پاسخ دهید