خانه / اجتماعی / ترافیک در محورهای خراسان شمالی به جنگل گلستان سنگین است

ترافیک در محورهای خراسان شمالی به جنگل گلستان سنگین استسرهنگ علیرضا حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: هم اکنون ترافیک درمحورهای بجنورد- شیروان، شیروان- فاروج و جوزک به چمن بید شهرستان مانه و سملقان هم نیمه سنگین است.
وی خواستار رعایت سرعت مطمئنه از سوی رانندگان شد و در ادامه افزود: هموطنان از رانندگی در شب بپرهیزند و در طول روز نیز در مسافت های طولانی و یکنواخت هر دو ساعت یک بار 15تا 20 دقیقه استراحت کنند.
طول راه های خراسان شمالی بدون احتساب راه های روستایی، یکهزار و 343 کیلومتر است که 1,54 درصد از راه های کشور را به خود اختصاص داده و از این لحاظ در رتبه 25 کشور قرار دارد.
اکنون 166 کیلومتر بزرگراه، 432 کیلومتر راه اصلی و 745 کیلومتر راه فرعی در این استان وجود دارد.
طول راه های روستایی استان هم 4 هزار و 654 کیلومتر است که 3,6 درصد از راه های روستایی کشور را دارد و در رتبه 13 قرار دارد
7189/ 6042انتهای پیام /*


درباره gohari

پاسخ دهید